MU Thiên Kim | TEST: 12/12 - OPEN: 14/12

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 MU TK DK 0963919502 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn.
2 MU TK XN 0963919502 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản.
3 MU TK HUY 0963919502 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ
4 MU TK MSAT 0963919502 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
5 MU TK MK1 0963919502 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
6 MU TK MK2 0963919502 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
7 MU TK KHOATK 0963919502 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
8 MU TK MOKHOATK 0963919502 Mở khóa tài khoản 2.000đ
9 MU TK 7ID 0963919502 Lấy 7 số ID 2.000đ
10 MU TK TLBM 0963919502 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
11 MU TK KHOADO 0963919502 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
12 MU TK MOKHOADO 0963919502 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
13 MU TK KHOAGD 0963919502 Khóa chức năng giao dịch trong game của tài khoản 2.000đ
14 MU TK MOKHOAGD 0963919502 Mở khóa chức năng giao dịch trong game 2.000đ
15 MU TK DOISO SỐĐTMỚI 0963919502 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
16 MU TK ODP 0963919502 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa GD Item 2.000đ
17 MU TK CODE TANTHU 0963919502 Nhận ngay 1 GiftCode dành cho Tân Thủ
18 MU TK ANVITRI 0963919502 Ẩn thông tin vị trí nhân vật trong 24 giờ. Không cộng dồn thời gian nếu nhắn liên tục. 10.000đ
19 MU TK CODE RS 0963919502 Nhận ngay 1 GiftCode 50 lần Reset 0đ - 5.000đ
20 MU TK CODE JW 0963919502 Nhận ngay 1 GiftCode Ngọc

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây